RDSCVN
Đang tải dữ liệu...

Giới thiệu RDSC    |    Tin tức sự kiện    |    Diễn đàn    |    IDMA    |    Video    |    Âm thanh    |    Gallery    |    Slide show

Trưng cầu ý kiến
Dành cho các anh/chị kế toán.
Trong thực tế, Anh/chị dùng phần mềm kế toán chuyên dụng chủ yếu để làm việc gì? Không chọn quá 3 phương án.
 
Hỗ trợ trực tuyến

Diễn đàn

Ghi chép các nghiệp vụ kế toán với các tài khoản chữ T

Em vẫn nghe về tài khoản chữ T, nhưng chưa hiểu ý nghĩa và cách dùng tài khoản chữ T thế nào để thực hiện ghi chép các nghiệp vụ kế toán. Em sắp bỏ nghề rồi nếu các Anh/chị không em giúp với. - NEWBIE.

MCA.- Newbie, em không phải bỏ nghề dễ dàng như vậy, nếu em đã nhìn thấy và hiểu được hoạt động của cái cân đĩa. Đây là hình ảnh trực quan của tài khoản chữ T, và của hệ thống kế toán kép. Trước khi đọc bài này, em nên đọc bài viết về các loại tài khoản kế toán, và định khoản cũng ở Chuyên mục Diễn đàn của trang mạng này.

Hệ thống kế toán sử dụng cách ghi chép các giao dịch tài chính thông qua hệ thống tài khoản và các quan hệ giữa chúng gọi là hệ thống kế toán kép. Mỗi tài khoản hoạt động như một chiếc cân mà các kế toán viên hay gọi là chữ T. Mọi tài khoản, dù là nguồn vốn, tài sản, thu nhập hay chi phí, đều hoạt động như một cái cân, có một đĩa cân bên phải (được quy ước gọi là bên Nợ), và đĩa cân bên trái (được quy ước gọi là bên Có). Có thể hình dung cách ghi chép này phản ảnh một bức tranh, trong đó nếu một đĩa cân bên phải mà chìm xuống, thì một hay một vài đĩa cân bên trái của các cái cân khác nổi vổng lên, sao cho tổng trọng lượng ở đĩa cân bên trái bẳng tổng trọng lượng ở đĩa cân bên phải. Hình dưới đây có thể biểu tượng cho hai cái cân, mỗi cái có hai đĩa.

Tài sản

Nguồn

TK tiền gửi NH (tiền mặt)

TK tài trợ (thu nhập)

Nợ (debit)

Có (credit)

Nợ (debit)

Có (credit)

Quy tắc ghi chép kế toán là, với các tài khoản là nguồn tiền, thì khi tài khoản tăng thì ghi nhận ở đĩa cân bên phải (bên có), còn với các tài khoản đích, khi tài khoản tăng, người ta ghi nhận ở đĩa cân bên trái (bên nợ). Hoạt động của các đĩa cân của các chữ T được minh hoạ ở các bài tập sau đây.

Minh hoạ 1: một nhà tài trợ chuyển khoản 100 triệu đồng. Họat động này tạo ra khoản tăng thu nhập từ nhà tài trợ đồng thời cũng tạo ra tài khoản tăng ở tiền gửi ngân hàng. Ta sẽ cần dùng tài khoản thu nhập từ tài trợ và tài khoản đối ứng là tiền gửi ngân hàng để ghi nhận hoạt động này (kế toán viên chuyên nghiệp dùng từ “nghiệp vụ” để chỉ hoạt động này).

Khoản tài trợ là thu nhập, loại tài khoản nguồn, nên khi tài khoản tăng thì kế toán viên ghi nhận bên cột Có (bên phải), và ghi vào đó 100 triệu. Đối với tài khoản tiển gửi ngân hàng, đây là tài khoản đích (tài sản), nên khi nó tăng, theo quy tắc, kế toán viên ghi nhận ở cột bên trái (bên nợ). Kết quả thể hiện trong bảng dưới đây.

Tài sản

Thu nhập

TK tiền gửi NH (tiền mặt)

TK tài trợ

Nợ (debit)

Có (credit)

Nợ (debit)

Có (credit)

100 triệu

100 triệu

Để kiểm tra sự đúng đắn của ghi chép, ta cộng tất cả giá trị cột bên phải và bên trái của các tài khỏan thì ta thấy tổng số tiền ở hai cột trái và phải bằng nhau. Việc định khỏan và ghi nhận là đúng.

Minh hoạ 2: Văn phòng dự án tạm ứng cho một nhân viên 5 triệu đi công tác bằng tiền mặt. Trong nghiệp vụ này, tài khoản Tiền mặt cơ quan giảm đi 5 triệu. Do là Tiền mặt tại quỹ tài sản nên khi giảm ta phải ghi nhận vào bên có ( cột phải). Tài khoản đối ứng ta sẽ dùng là tài khoản Phải thu từ tạm ứng của cơ quan là 5 triệu đồng. Đây cũng là tài sản, nên khi tài khoản này tăng lên, ta chi ghi nhận ở bên nợ (bên trái). Kết quả được thể hiện ở bảng sau:

Tài sản

Tài sản

TK tiền mặt tại quĩ (tiền mặt)

TK phải thu (thu nhập)

Nợ (debit)

Có (credit)

Nợ (debit)

Có (credit)

5 triệu

5 triệu

Minh họa 3: Cơ quan trả lưong cho một nhân viên bằng chuyển khoản là 2 triệu đồng.

Tài sản

Chi phí

TK tiền gửi NH (tiền mặt)

TK trả lương nhân viên(thu nhập)

Nợ (debit)

Có (credit)

Nợ (debit)

Có (credit)

2 triệu

2 triệu

Minh họa 4: Doanh nghiệp mua máy vi tính mất 5 triệu trả bằng chuyển khoản.

Tài sản

Tài sản

TK tiền gửi ngân hàng

Tài khoản trang thiết bị văn phòng

Nợ (debit)

Có (credit)

Nợ (debit)

Có (credit)

5 triệu

5 triệu

Minh họa 5: cấp cho 5 hộ nghèo 5 con lợn giống mỗi con 20 kg mỗi cân là 60k. Sau khi tính toán và thanh toán theo hoá đơn 100kg lợn giống, hoá đơn chi là 6 triệu đồng. Khoản chi mua lợn được coi là chi phí của dự án.

Tài sản

Chi phí

TK tiền mặt tại quĩ (tiền mặt)

TK chi phí chăn nuôi (thu nhập)

Nợ (debit)

Có (credit)

Nợ (debit)

Có (credit)

6 triệu

6 triệu

Minh họa 6: Nhân viên đựơc tạm ứng 5 triệu như ghi nhận ở Minh họa 2, sau khi đi công tác về thanh toán tiền đi đừơng và ăn nghỉ mất 4 triệu và trả lại doanh nghiệp 1 triệu đồng.

Trong nghiệp vụ này, có tới ba tài khoản cùng hoạt động. Công tác phí là một loại tài khoản Chi phí tăng thêm 4 triệu. Tài khoản tiền mặt tại quỹ nhận về tăng 1 triệu, còn tài khoản nợ phải thu giảm 5 triệu.

Tiền mặt tại quĩ ( tài sản)

Nợ phải thu (tài sản)

Công tác phí(chi phí)

Nợ

Nợ

Nợ

1 triệu

5 triệu

4 triệu

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Nếu dùng dấu cộng (+) chỉ sự tăng, và dấu trừ (-) chỉ sự giảm Ta có thể tổng kết lại quy tắc ghi nhận hoạt động của các taì khoản chữ T trong bảng sau:

Tài sản (tiền mặt, tài sản lưu động, cố định)

Chi phí (chi cho vật tư, lương, công tác phí)

Công nợ (vay nợ, tiền khách đặt cọc)

Vốn sở hữu, Thu nhập (bán hàng, tài trợ)

+

-

-

+

Nợ

Nợ

Debit

Credit

Debit

Credit

Số lượt đọc:  9205  -  Cập nhật lần cuối:  11/02/2011 11:48:25 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Các bài được đọc nhiều nhất
14/09/2009 03:52' PM
Kỹ thuật chăn nuôi thỏ quy mô hộ gia đình tại Phú Thọ
23/11/2009 12:49' PM
Tham quan trại nuôi gà và nuôi giun tại xã Xuân Lũng
24/06/2006 08:54' AM
Viết Thu hoạch sau Cuộc Tham quan Học tập
11/03/2009 05:51' AM
Chia sẻ kỹ thuật chăm sóc heo nái khi sanh sản và hậu sanh sản
15/06/2010 08:40' PM
Mẹo sử dụng và cài đặt font tiếng Việt cho SPSS 15 và 16
16/07/2006 09:01' AM
Kỹ thuật Trồng và Chăm sóc Tre Bát độ để lấy Măng
11/02/2011 11:48' PM
Ghi chép các nghiệp vụ kế toán với các tài khoản chữ T
11/02/2011 12:23' PM
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020
14/09/2009 10:06' PM
Kỹ thuật trồng nấm mèo
08/04/2009 05:33' AM
Vai trò giới trong phân công lao động gia đình ở Việt Nam qua những biến động xã hội
Đăng ký nhận tin thư
Họ và tên:
Email:
Tổng số lượt truy cập: 8.409.384
Số người trực tuyến: 141

©2004 Bản quyền Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông thôn - RDSC
Số 2 nhà D, 45/39 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội,Việt Nam
Email: saola52@gmail.com - Phone: +84-913229762 - Fax: +84-4-3-512 1175
Website được xây dựng trên Công nghệ ViePortal của Hanoi Software JSC